Comfortabel, gezond en energieneutraal wonen

‘Climate For Life’. Volgens die visie ontwikkelen, produceren en verkopen Itho Daalderop, Klimaatgarant en Trans-id energie-efficiënte oplossingen op het gebied van verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie en regeltechniek. “De verkooplabels van de CFL Holding denken niet in producten, maar in geïntegreerde systeemoplossingen”, vertelt Peter van Gameren, directeur van Itho Daalderop. “Zo werken we aan innovaties die comfortabel, gezond en energieneutraal wonen mogelijk maken. Met onze oplossingen voorzien wij in alle normen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken, de BENG-eisen én de overheidsambitie dat al onze woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn.”

Tekst: Lieke van Zuilekom | Artikel gepubliceerd in Stedenbouw Jaarboek

“In onze projecten gaan we uit van de Trias Energetica; een driestappenstrategie voor energiezuinig (ver)bouwen”, aldus Van Gameren. “Om de energievraag van een woning, woongebouw of woonwijk tot een minimum te reduceren, zijn bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, balansventilatie (WTW), triple beglazing en een douche-WTW vereist. De energievraag die overblijft, kan uitstekend worden ingevuld met een warmtepomp op basis van bodemenergie, in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen.”

Nieuwbouw en bestaande bouw

Klimaatgarant is in 2012 opgericht om gemeenten en projectontwikkelaars te helpen bij het rendabel realiseren van energieneutrale woningen, woongebouwen en woonwijken. “Daarbij verzorgen wij het complete pakket. Van ontwerp en aanleg t/m financiering en onderhoud en, indien gewenst, inclusief een prestatiegarantie tot wel 25 jaar voor de installaties. Hierbij bieden wij de zekerheid van een lage of zelfs helemaal geen energierekening, een comfortabel binnenklimaat, voldoende verse lucht én ruim voldoende warm tapwater; een unieke combinatie voor de Nederlandse woningbouw”, aldus Van Gameren. “Waar Klimaatgarant zich richt op nieuwbouwprojecten, ondersteunt Trans-id woningcorporaties en beleggers met de projectmatige energietransitie van bestaande woningen. Beide labels maken waar mogelijk gebruik van de producten die Itho Daalderop ontwikkelt, produceert en verkoopt.”

Als voorbeeld noemt Van Gameren de nieuwste generatie water/water-warmtepompen van Itho Daalderop, de WPU 5G. “De WPU 5G is de meest verkochte bodemenergie-warmtepomp van Nederland en wordt lokaal geproduceerd in onze fabriek in Tiel. Het is een uniek stukje Nederlandse maakindustrie waar we ontzettend trots op zijn. De combinatie van veel minder transportbewegingen, de hoge kwaliteit die we aan de componenten stellen én de lange levensduur van deze warmtepomp, resulteert in een zeer gunstige Life Cycle Analysis-rating.”

Hoog Lindoduin

De WPU 5G warmtepompen zijn recentelijk geïnstalleerd in woongebouw Hoog Lindoduin in Scheveningen, waar Itho Daalderop vanaf een vroeg projectstadium meedacht over een toekomstbestendige klimaatoplossing. “Woningcorporatie Vestia wil haar woningvoorraad verduurzamen en in 2050 CO2-neutraal hebben”, zegt Erik Groenewoud, projectadviseur bij Itho Daalderop. “Wij bieden daar een complete oplossing voor, op basis van warmte- en koudeopslag en ventilatie met warmteterugwinning.” Voor een goed werkend WKO-systeem moesten rond Hoog Lindoduin eigenlijk 138 bronnen worden geboord. “Omdat deze ruimte ontbrak, hebben wij diepere bronnen en dubbele bodemlussen geadviseerd. De bronnen zijn aangesloten op individuele warmtepompen per woning, die via de vloerverwarming voor verwarming én koeling zorgen. Dankzij de combinatie met een 150 liter voorraadvat voorzien de warmtepompen bovendien in de warm tapwaterbehoefte.”

Hybride en spijtvrij

Voor bestaande woningen die niet meteen van het aardgas af kunnen, is de hybride route vaak een interessante optie, vertelt Marco de Jong, projectadviseur bij Trans-id. “Wanneer de cv-ketel jonger is dan 8 jaar (en dus nog niet is afgeschreven) biedt bijvoorbeeld de hybride lucht/water-warmtepomp zonder buitendeel van Itho Daalderop een goede en spijtvrije oplossing. Het systeem kan eenvoudig aan elk type cv-installatie worden gekoppeld. Een intelligente regeling selecteert vervolgens automatisch de warmtebron (cv-ketel en/of warmtepomp), waardoor fors op gas én CO₂ kan worden bespaard. In de toekomst, wanneer de woningschil wordt verbeterd, kan de cv-ketel eenvoudig worden vervangen door een warmwatervoorziening en functioneert het systeem standalone én all-electric.”

De hybride lucht/water-warmtepompen zijn recentelijk in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie Woongoed geïnstalleerd in een blok woningen aan de Axelse Bachstraat. “Een ander uniek project is van woningcorporatie Wonion, waarbij gekozen is voor ons Warmtepompnet. Hierbij worden meerdere water/water-warmtepompen op één diepe bodembron aangesloten. Het upgraden in plaats van vervangen van de bestaande schil resulteert in NOM-renovaties die tot 40% goedkoper zijn. Bovendien is dit circulairder.”

Sluishuis

In de meeste projecten maken Trans-id, Itho Daalderop en Klimaatgarant gebruik van gesloten bodemlussen. Dat ook open bronnen mogelijk zijn, bewijst Klimaatgarant in Amsterdam, waar een uniek project op een unieke plek in het water wordt gerealiseerd: Sluishuis. Klimaatgarant realiseert en exploiteert hier het energieconcept voor de >300 appartementen. “In Sluishuis worden tal van initiatieven genomen en technieken toegepast om energieneutrale woningen te garanderen”, vertelt Van Gameren. “Als tenderpartner van ontwikkelcombinatie VORM en BESIX RED hebben wij actief meegedacht over het meest energie-efficiënte én economische klimaatconcept. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de engineering, levering en montage van het bodemenergiesysteem en bijbehorende warmtepompen, waarmee we ook hier ‘Climate For Life’ garanderen.”