‘DDS-CAD voldoet aan alle eisen die wij aan onze ontwerpen stellen’

Bouw- en installatiebedrijven zijn anno 2019 naarstig op zoek naar tekenaars, modelleurs en engineers. De aanwas stagneert, terwijl het aantal vacatures met de dag lijkt te groeien. RCB Tekeningen Management biedt hiervoor een passende oplossing. De firma uit Veenendaal neemt adviseurs, aannemers en installateurs graag het tekenwerk en de engineering van hun werktuigbouwkundige installaties uit handen. Van systemen voor verwarming, koeling en ventilatie tot en met hemelwaterafvoeren, (tap)water- en rioleringsinstallaties. Van sanitairschetsen tot en met principeschema’s en sparingstekeningen. En van leidingnet-, koellast- en transmissieberekeningen tot en met HWA- en VWA-berekeningen. Zowel in CAD als in BIM, waarbij de opdrachtgever volledig wordt ontzorgd.

Tekst: Lieke van Zuilekom | Klantinterview in opdracht van Data Design System (2019)

De afgelopen maanden heeft RCB Tekeningen Management onder meer installatieontwerpen gemaakt voor een kantoorgebouw aan de Kabelweg in Amsterdam, een zorgboerderij in Zeijerveen, het hoofdkantoor van Zeeman in Alphen aan den Rijn en de nieuwbouw van appartementencomplex TOREN in Hoorn. “In opdracht van installateur Madern Techniek hebben wij de complete werktuigbouwkundige installatie voor TOREN uitgewerkt in BIM”, vertelt Ronald Bovekerk, eigenaar van RCB Tekeningen Management. “Van het ventilatiesysteem tot en met de vloerverwarming, vloerkoeling, WTW-installatie, tapwaterinstallatie, hemelwaterafvoeren en rioleringen.”

Toegankelijke software

Ondanks dat veel opdrachtgevers om Revit vragen, werkt RCB Tekeningen Management steevast met de software van Data Design System. Zowel voor de 3D- als 2D-projecten. “Niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook omdat de DDS-CAD-software zeer toegankelijk is”, vertelt Bovekerk. “DDS-CAD voldoet aan alle eisen die wij aan onze ontwerpen stellen en al onze tekenaars, modelleurs en engineers – inclusief de inleners – kunnen er goed en snel mee overweg.” De software wordt met name ingezet voor het maken van de ontwerpen, vertelt hij. “Voor de berekeningen maken we nog altijd gebruik van Vabi Elements. Simpelweg omdat de markt hierom vraagt. Kleine berekeningen en controles, zoals luchtkanalenberekeningen, tapwaterberekeningen en berekeningen voor de cv-leidingen echter voeren we wel uit in DDS-CAD.”

Voor de toekomst verwacht hij dat BIM een steeds grotere rol zal gaan spelen in projecten. “BIM is een werkmethodiek waaruit al veel informatie kan worden gehaald. De komende jaren zal men steeds verder gaan in de toepassing hiervan, tot en met de calculatie- en onderhouds- en beheerfase toe. Een nauwkeurig ontwerp én nauwkeurige engineering zijn hiervoor onontbeerlijk, waardoor de rol van RCB Tekeningen Management ook steeds belangrijker zal worden.”

Anticiperen op bewonerswensen

Het ontwerp voor TOREN in Hoorn is inmiddels gereed. RCB TekeningenManagement blijft echter nog tot de oplevering in 2020 bij het project betrokken. Bijvoorbeeld om bewonerswensen te verwerken. “TOREN is een omvangrijk project. In de nieuwbouw worden ruim 200 appartementen ingericht. Een deel hiervan is verkocht aan een investeerder en wordt repeterend gebouwd en ingericht. Maar op het overgrote deel zijn bewonerswensen van toepassing, die vaak nog in een laat stadium wijzigen. Zo worden tijdens de bouw nog verlichtingsspots toegevoegd of wijzigen indelingen van badkamers en keukens, waarop wij met onze rioleringen, ventilatiekanalen en andere W-componenten moeten anticiperen. Het Bouw Informatie Model biedt in dat geval uitkomst, omdat installaties direct inzichtelijk zijn en wijzigingen snel verwerkt én geclasht kunnen worden.”