Grondstoffentekort bereikt nu ook de kunststof kozijnenbranche

Een kunststof kozijn is meer dan een simpele omlijsting van een raam of deur. Bij de productie zijn tal van bedrijven betrokken, die allemaal hun eigen grondstoffen inbrengen. Naast kunststof profielen kun je hierbij denken aan dubbele of triple beglazing, kunststof glaslatten, panelen met PIR-isolatie en hang- en sluitwerk zoals scharnieren, beslagen en grepen. Om de stevigheid van de profielen te borgen, is bovendien staal nodig. Ook worden tijdens de productie diverse aluminium hulpprofielen gebruikt.

Tekst: Lieke van Zuilekom | Geschreven voor Select Windows (juni 2021)

Vraag en aanbod uit evenwicht

Tijdens de eerste coronagolf is bij een aantal van deze productgroepen schaarste ontstaan. Bijvoorbeeld in landen als België, Duitsland en Italië is de productie van grondstoffen tijdens de lockdown volledig stil komen te liggen. Ook hebben diverse bedrijven hun productie moeten afschalen, als gevolg van ziekte bij personeel of om de anderhalve meter afstandsmaatregelen te kunnen handhaven. Daarnaast is het vervoer van goederen over zee historisch traag en duur geworden. Een door lockdowns ontregelde zeehandel zorgt voor onzekere levertijden en prijsstijgingen, waar we als branche helaas niet omheen kunnen. Tegelijkertijd zagen en zien we een enorme toename van de vraag naar kunststof kozijnen….

Beter isoleren én verfraaien met kunststof kozijnen

Veel huiseigenaren brengen sinds de uitbraak van het coronavirus veel meer tijd thuis door. Hierdoor hebben zij ook meer aandacht gekregen voor hun woning. Maar liefst 29% van de huiseigenaren geeft aan dat zij sinds corona meer waarde hechten aan hun wooncomfort en 28% is meer gemotiveerd om te klussen. Dat blijkt niet alleen het rapport ‘COVID-19 en verduurzaming van de woning’ van onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar is ook zichtbaar in de schappen van veel bouwmarkten. Met name verf, kwasten en rollers vliegen de schappen uit. Daarnaast zetten veel huiseigenaren hun vakantie- of spaargeld in voor een verbouwing of (energetische) verbetering. Zeer populair in dit kader is het beter isoleren én verfraaien van de woning met kunststof kozijnen.

Afhankelijk van de keten

Als producent en leverancier van kunststof kozijnen werken wij onverminderd hard én enthousiast door om aan de enorme marktvraag te kunnen voldoen. Maar ook wij zijn afhankelijk van de keten. Om snel en goed te kunnen leveren, moet elke schakel – van de levering van kunststof granulaat tot en met de montage – perfect op orde zijn. En juist hier wringt op dit moment de schoen. Missen we één productonderdeel, dan stagneert het gehele proces. Een situatie die vandaag de dag naar een nieuwe level wordt getild, nu in de gehele keten schaarste is ontstaan.

Actief én creatief op zoek naar oplossingen

Tijdens het begin van de lockdown zag je dat mensen massaal wc-rollen gingen hamsteren. Ook in de bouw is dit gebeurd, maar dan met bijvoorbeeld afdichtingsband, PIR-isolatie en afwerkproducten. Hierdoor hadden andere partijen het nakijken. Ook bij ons staan sommige voorraden inmiddels onder druk. Samen met onze huisleveranciers en partnerbedrijven zoeken we daarom actief én creatief naar oplossingen om overlast en wachttijden tot een minimum te beperken. We gaan nog duurzamer met onze producten om, kopen nog bewuster in en maken waar mogelijk gebruik van alternatieven, zonder in te boeten aan de kwaliteit die klanten van ons mogen verwachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwaarder staal of andere typen glaslatten, zodat we toch binnen een redelijke termijn kunnen uitleveren.

Meer weten?

Als organisatie hebben we een hele gezonde orderportefeuille. Het aantal orders groeit onverminderd door. In de afgelopen anderhalf jaar is er bovendien geen dag geweest dat we niet geproduceerd of gemonteerd hebben. En ook bij onze profielleverancier is de productie onverminderd doorgegaan. Maar ook wij ontkomen helaas niet aan het feit dat levertijden soms oplopen en/of dat prijzen worden verhoogd. Benieuwd wat dit betekent voor jouw bestelling? Neem dan contact op met de Select Windows partner bij jou in de buurt.