Is uw RWA niet gecertificeerd? Dan pleegt u een economisch delict

Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de wijze van certificering van brandveiligheidsinstallaties gewijzigd. Vergunningsplichtige nieuwe én bestaande brandbeveiligingsinstallaties moeten sinds 2012 voorzien zijn van een inspectiecertificaat. Voor rookwarmteafvoerinstallaties (RWA) geldt dat certificering geschiedt op basis van een ‘afgeleide doelstelling’. “Helaas is de afgelopen jaren slechts sprake geweest van twee afgeleide doelstellingen, namelijk ‘ondersteuning bij inzet brandweer’ en ‘ondersteuning bij ontvluchting’”, vertelt Stan Veldpaus, Projectadviseur Rookbeheersingssystemen bij Colt International. “Binnenkort komen hier wellicht twee doelstellingen bij: ‘nazorg’ (voor ventilatiesystemen in parkeergarages) en ‘schadebeperking’.”

Tekst: Lieke van Zuilekom | Interview in opdracht van Colt International, voor publicatie in Bedrijfsgoed (2017)

De inspecties worden uitgevoerd door een ISO17020 type A-geaccrediteerd inspectiebedrijf, dat op basis van beoordeling, ontwerp en initiële inspectie beoordeelt of de RWA het gewenste doel realiseert. “Helaas geldt voor veel bestaande installaties dat door de jaren heen informatie verloren is gegaan, waardoor de uitgangspunten niet meer herleidbaar zijn. Daarbij blijkt in de praktijk dat installaties uit het verleden worden getoetst met de kennis van nu, waardoor afkeur op de loer ligt. Ondanks de technisch prima staat van veel installaties.”

Wanneer een installatie niet van een certificaat wordt voorzien, dan is de gebruiker in gebreke en pleegt hij – juridisch gezien – een economisch delict. “Om dit te voorkomen, pleit Colt voor een vijfde afgeleide doelstelling: ‘het creëren van aanvullende mogelijkheden om beginnende brand te beperken’.” Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Colt International, via 0485 399 999 of kijk op www.coltinfo.nl.