Vincent: een kleine warmtepomp met grootse ambities

Eind januari 2022 zijn de eerste 25 Vincent warmtepompen geproduceerd. Een bijzondere mijlpaal voor Itho Daalderop én voor de Nederlandse corporatiesector, vastgoedverhuurders, beleggers en bewoners! Met Vincent introduceert Itho Daalderop namelijk dé ideale lucht/water-warmtepomp, waarmee ruim de helft van onze woningen verduurzaamd kan worden. Wat maakt deze warmtepomp zo uniek? We vroegen het Innovatie Manager Renewables Elbert Stoffer, die mede aan de wieg stond van Vincent.

Tekst: Lieke van Zuilekom | Geschreven voor Itho Daalderop (februari 2022)

“Vincent is onze vierde generatie lucht/water-warmtepompen en dé ideale warmtepomp voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw”, vertelt Stoffer. “Bij de ontwikkeling hebben we de trends en behoeften in de markt én onze ervaringen uit het verleden als uitgangspunt genomen. Kenmerkend voor onze ontwikkelingen is dat wij steeds zoeken naar (1) wat de gebruiker nodig heeft, (2) wat met minimale impact in de woning inpasbaar is en (3) wat de markt begrijpt. Dit heeft ertoe geleid dat Vincent – mede vanwege het ontbreken van een buitendeel – perfect past in prefab modules voor de nieuwbouw, waardoor kostbare installatietijd op de bouwplaats wordt bespaard. Daarnaast hebben we ook heel specifiek naar de bestaande bouw gekeken, waar de komende jaren enorm wordt verduurzaamd. Op basis van onze ervaringen met eerdere generaties lucht/water-warmtepompen hebben we het concept van Vincent steeds verder kunnen verfijnen. Zo hebben we Vincent bijvoorbeeld uitgerust met geavanceerde regeltechniek, zodat hij kan samenwerken met elke cv-ketel. Ook hebben we extra vermogen aan Vincent toegevoegd, waardoor hij een groter deel van het stookseizoen voor zijn rekening neemt en pas als het buiten echt heel koud wordt, de cv-ketel bijschakelt. Bovendien hebben we slim geprofiteerd van de technieken én ervaringen die we met onze bodemenergie warmtepompen type WPU hebben opgedaan.” Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het connecten van Vincent met de cloud, vertelt hij. “Hierdoor zijn software-updates en storingsmeldingen over the air mogelijk, waardoor een monteur niet meer ter plaatse hoeft te zijn en/of direct met de juiste spullen in zijn bus een storing kan verhelpen.”

‘Alles komt perfect samen’

“Met onze WPU water/water-warmtepompen zijn wij al 20 jaar marktleider in de nieuwbouw”, benadrukt Stoffer. “Toch hebben we ook altijd oog gehad voor de bestaande bouw, waar specifieke uitdagingen gelden en waar het boren van bodembronnen vanwege de aangelegde tuinen vaak minder voor de hand ligt. Vincent biedt hier een laagdrempelige, duurzame én spijtvrije oplossing voor. Onder andere door de stijgende gasprijzen, de ISDE-subsidies die dit jaar met 50% zijn verhoogd, het toenemende klimaatbewustzijn én de CO2-reductie-eisen van woningcorporaties, stijgt de vraag naar warmtepompen in de bestaande bouw snel. Dit is hét moment dat je er als fabrikant moet staan. De afgelopen jaren zagen wij deze ‘sweet spot’ al aankomen. Vandaar ook dat we al zo lang met warmtepomptechniek in de bestaande bouw bezig zijn. Onze systemen hebben zich generatie na generatie geëvolueerd en op dit moment komt alles perfect samen. De ontwikkeling en productie van Vincent vindt plaats in onze productielocatie in Tiel, een uniek stukje Nederlandse maakindustrie waar we enorm trots op zijn. Omdat de warmtepompen worden gemaakt waar ze worden ingezet, is de CO2-footprint zeer laag. Ook hebben we hierdoor maximale grip op het productieproces. Om aan de groeiende vraag naar warmtepompen te voldoen, wordt de productiecapaciteit in onze fabriek op dit moment flink uitgebreid.”

Beschikbaar én begrijpelijk

Met Vincent wil Itho Daalderop – naast de nieuwbouw en zakelijke renovatiemarkt – ook particuliere woningbezitters gaan bedienen. “Omdat de warmtepomp een uniek stukje Nederlands vakmanschap betreft, zijn we op zoek gegaan naar een naam die dit ondersteunt. Met Vincent maken we warmtepomptechniek voor iedereen beschikbaar én begrijpelijk. Van bewoners tot installateurs, woningcorporaties en andere stakeholders. De unieke eigenschappen van Vincent dragen hier flink aan bij.”

De voorgangers van Vincent betroffen stuk voor stuk lucht/water-warmtepompen met sec een binnendeel, die samenwerkten met een cv-ketel, vertelt Stoffer. “Door de jaren heen is het formaat van deze warmtepompen steeds kleiner geworden, terwijl het beschikbare vermogen is gegroeid. Waar de eerste warmtepompen een vermogen hadden van 2 kW, biedt Vincent met 4,5 kW het juiste vermogen voor de bestaande bouw. De warmtepomp kan samenwerken met bijna alle ketels en afgiftesystemen. Dit maakt het mogelijk om op elk willekeurig moment de woning verder te verduurzamen. Wanneer het afgiftesysteem hiervoor geschikt is (zoals vloerverwarming en/of actieve radiatoren), kan de woning bovendien een aantal graden worden gekoeld.”

Hybride of all-electric

Vincent is in twee opstellingen leverbaar: hybride (Vincent V45 Hybride) en all-electric (Vincent V45 Combi). Bovendien komt hier binnenkort een torenopstelling bij, aldus Stoffer. “De V45 Combi voorziet in zowel de verwarming, koeling als warmtapwaterbereiding van de woning. Naar wens kan de warmtepomp in eerste instantie ook hybride worden aangesloten waarna – zodra de woning beter geïsoleerd is en het warmteverlies is teruggebracht naar minder dan 4,5 kW – de cv-ketel eenvoudig vervangen kan worden door een voorraadvat. Dit maakt de warmtepomp zeer toekomstbestendig.” En ook als je kijkt naar de kosten is de V45 Combi een aantrekkelijke oplossing, vertelt hij. “De subsidie voor deze warmtepomp bedraagt op dit moment € 2.700,- terwijl de warmtepomp € 3.950,- euro kost. De V45 Hybride krijgt een subsidie van € 2.400,- op een aankoopbedrag van € 3.650,-. De initiële investeringskosten zijn dus gelijk én zeer laag.”

Hoewel 4,5 kW weinig lijkt, wanneer je kijkt naar het warmteverlies van een gemiddelde rijtjeswoning uit de jaren ’70 of ’80, kan Vincent toch het grootste deel van het stookseizoen de woning verwarmen, vertelt Stoffer. “Een gemiddelde rijtjeswoning heeft misschien 8-10 kW nodig, nadat dak en spouwmuur zijn geïsoleerd. Dit betekent dat Vincent slechts in de helft van het maximaal benodigde vermogen kan voorzien. Kijk je echter naar het complete kalenderjaar, dan kan hiermee 75-80% van het jaarverbruik worden opgevangen. Alleen wanneer het buiten écht koud wordt, springt de cv-ketel bij.” Voor situaties waarin warmtapwaterbereiding door de warmtepomp ook in de toekomst níet wenselijk is, dan is de V45 Hybride beschikbaar. Deze warmtepomp is net als de V45 Combi geschikt voor woningen met een warmteverlies tot 12 kW, in een hybride opstelling met bestaande cv-ketel.

Besparing op alle fronten

Doordat Vincent volledig binnen wordt opgesteld, is er geen ruimtebeslag in de tuin of op het balkon. Ook wordt het woningontwerp niet beïnvloed én is er geen sprake van buitengeluid. “Daarmee speelt Vincent perfect in op de Nederlandse bouw, waarin veel woningen dicht op elkaar staan en de buitenruimte beperkt is”, aldus Stoffer. “Door de opstelling in de woning zijn plaatsing en onderhoud eenvoudig. De warmtepomp verschilt in afmeting en aansluiting nauwelijks van een cv-ketel en doordat Vincent sec uit een binnendeel bestaat, zijn er geen koeltechnische handelingen nodig. Bovendien hoeven installateurs hun werkzaamheden niet langer in weer, wind en/of op hoogte uit te voeren, waardoor het installeren minder tijd kost.” Ook de energierekening valt aanzienlijk lager uit. “De warmtepomp benut primair energie uit de buitenlucht en vult deze, indien beschikbaar, aan met energie uit de ventilatie-retourlucht. Doordat de ventilatie zelfstandig blijft functioneren, worden overventilatie en bijbehorende tochtklachten voorkomen. Ook wordt geen energie verspild aan onnodig extra ventileren. Door Vincent te koppelen aan de bestaande cv-ketel, wordt direct een forse gas- en CO2-besparing gerealiseerd.”