‘Krachtige magneet geeft vervuiling in verwarmings-, koel- en vriessystemen geen kans’

In watervoerende systemen, waaronder verwarmings-, koel- en vriessystemen vinden diverse chemische en fysische processen plaats die de installatie, circulatiepompen, warmtewisselaars en/of het leidingwerk kunnen aantasten en vervuilen, met corrosie en slijtage tot gevolg. Om dit te voorkomen, worden alle AIR-SEP toestellen van KOREX Benelux voortaan uitgerust met een ultrakrachtige magneet, die vuildeeltjes in de installatie beter laat bezinken en vasthoudt in de zogenaamde ‘dirt zone’. Tijdens het jaarlijkse onderhoud van de installatie kunnen alle vuildeeltjes eenvoudig van de bodem worden verwijderd, met een schone installatie, minder storingen, een optimaal rendement en een maximale levensduur als resultaat.

Tekst: Lieke van Zuilekom | Persbericht in opdracht van KOREX Benelux (2018)

De magneet, met een trekkracht tot 50 kg wordt aan de onderkant van de AIR-SEP geschroefd, vertelt dhr. M.G. van Gorsel, directeur van leverancier KOREX Benelux. “Hierdoor ontstaat een magnetische onderplaat, waaraan alle ijzerdeeltjes zich eenvoudig kunnen hechten. In ombinatie met de AIR-SEP, die voorziet in de adiabatische vacuüm ontgassing van het circulatiewater, dragen wij zo maximaal bij aan een schone Gesloten Circulerende Druk (GCD) installatie.”

Waterzuivering in deelstroom

Een extra slag in waterzuivering kan worden gemaakt door aan de AIR-SEP een RVS 316L DEEL-SEP deelstroom pomp en filterhuis met doekenfilter te koppelen, in filterfijnheden van 200 tot 1 μm. Bij voorkeur parallel aan de hoofdretourleiding, aldus Van Gorsel: “Met dit systeem wordt geforceerd water over het filter gepompt en na filtratie teruggevoerd naar de retourleiding. Praktisch gezien is een deelstroomcapaciteit van ca. tien procent van de hoofdretourstroom hiertoe al voldoende (afhankelijk van de historie c.q. vervuiling en grootte van de installatie), waarna de magneet ook de fijnste magnetische deeltjes (het magnetiet) afvangt.” Na vermindering van de vervuiling kan de pH-waarde worden verhoogd, waardoor de corrosiedruk op de installatie sterk zal verminderen en er minder vuilvorming ontstaat. “Zeker in bestaande installaties, waar vervuiling regelmatig voor problemen zorgt, biedt de combinatie van AIR-SEP, DEEL-SEP en magneet uitkomst.”

Over KOREX Benelux

KOREX Benelux is gespecialiseerd in de verkoop, levering en het onderhoud van diverse toestellen en appendages op het gebied van water- en/of koelvloeistofbehandeling in Gesloten Circulerende Druk (GCD) installaties. “We bieden technisch advies en ondersteuning en maken berekeningen en aansluitschetsen voor kostenbesparende, energie- en CO₂-reducerende installaties. Met als doel een verbeterde capaciteit van verwarming-, koel- en vriessystemen, gesloten bronsystemen en zonne-energiesystemen.”